Home

Beema Samiti (Insurance Board) an autonomous body, established to develop,systemize,regularize and regulate the insurance business of Nepal under Insurance Act, 1992.
 

Beema Samiti (Insurance Board) Kupandol, Lalitpur
Phone:+977-1-5528618,
+977-1-5538743
+977-1-5521079
Fax: 977-1-5520119
Toll Free No.

 

आवारण पृष्ठ
बीमा समिति नेपालको बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, बिकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा ऐन, २०४९ अनुसार स्थापना गरिएको एक श्वशासित संस्था हो ।
 
 
 
बीमा समिति, कुपन्डाेल, ललितपुर
फोन नं : +९७७-१-५५२८६१८,
+९७७-१-५५३८७४३,
+९७७-१-५५२१०७९
फ्याक्स : ९७७-१-५५२०११९
निशुल्क फोन नं :
Go Top          IPRS Login