Statistics   तथ्याँक
  मोटरसाइकल सम्बन्धी विवरण २०६७/०६८
 

 

 

 

 

 

 

Life Insurance

 

 

 

 

जीवन बीमा व्यवसाय

  वासलत २०६४/६५--२०७०/७१
  नाफानोक्सान हिसाब २०६४/६५--२०७०/७१
  आय व्यय २०६३/६४--२०६८/६९

 

Non-Life Insurance

 

निर्जीवन बीमा व्यवसाय

 

  वासलत २०६४/६५--२०७०/७१
  नाफानोक्सान हिसाब २०६४/६५--२०७०/७१
  आय व्यय २०६४/६५--२०७०/७१

आ. वा. २०७३/७४(कारोबार)
निर्जीवन बीमकहरुको प्रथम त्रैमासिक विवरण
जीवन बीमकहरुको प्रथम त्रैमासिक विवरण

निर्जीवन बीमकहरुको दाेश्राे त्रैमासिक विवरण
जीवन बीमकहरुको दाेश्राे त्रैमासिक विवरण 

  निर्जीवन बीमकहरुको तेस्रो त्रैमासिक विवरण
जीवन बीमकहरुको तेस्रो त्रैमासिक विवरण

 

आ. वा. २०७३/७४(वित्तिय परिणाम)

निर्जीवन बीमकहरुको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तिय परिणामको विवरण
जीवन बीमकहरुको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तिय परिणामको विवरण

 

Premium & Loses of Non-life Insurers

 
Go Top          IPRS Login