BSIB Building
 
Circulars   परिपत्रहरु
२०७३/७४
 

वित्तीय विवरण पेश गर्ने बारे (निर्जीवन बीमा) २०७४।०९।१३
निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको लागि थप गरिएका अनूपातहरुको सुची

वित्तीय विवरण पेश गर्ने बारे (जीवन बीमा) २०७४।०९।१३
जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुको लागि थप गरिएका अनूपातहरुको सूची

वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेखको बीमाशुल्क मिलान गर्ने सम्बन्धमा २०७४।०४।१२

Pre-fabricated Building को अग्नी बीमा दर बारे (२०७४।१।१३)

Wet Blue Skin को अग्नी बीमा दर बारे (२०७४।१।१३)

पंक्षी बीमा दावी गणना बारे(२०७३।९।२४)

व्याक्तीगत अभिकर्ता बारे(२०७३।९।११)

बाली बीमा सम्बन्धमा थप व्यवस्था(२०७३।०९।०५)

वैदेशीक रोजगार म्यादी बीमा लेख बारे(२०७३।१०।१२)

निजि सवारी साधनको न्युनतम बीमा शुल्क बारे(२०७३।०९।२१)

बीमा शुल्क दर निर्धारण सम्बन्धमा(२०७३।०८।२६)

मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बारे(२०७३।०४।३०)

मोटरसाइकल चालक तथा यात्रीको थप बीमा शुल्क सम्बन्धमा (२०७३।०४।०५)

मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशीका, २०७३ को सम्बन्धमा (२०७३।०४।०३)

२०७२/७३

ग्राहस्थ बिमालेख सम्बन्धमा (२०७३।०३।३०)

मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशीका, २०६६ परिमार्जन बारे (२०७३।०३।२२)

बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख सम्बन्धमा (२०७३।०२।२६)

बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख सम्बन्धमा (२०७३।०२।१६)

कार्यालय स्थापना तथा विस्तार सम्बन्धमा

दाबी नपरे बापत बीमाशूल्क छुट बारे । (२०७२।०९।१६)

२०७१/७२

नगद लाभांश बारे । (२०७२।०२।०६)
जानकारी बारे । (२०७२।०२।०६)
बीमा व्यवसाय साबिक अनुसार सन्चालन गर्ने बारे । (२०७२।०२।०५)
जानकारी गराउने बारे(२०७२/०१/२०)
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारे(२०७२/०१/१७)
जीवन बीमकले भुकम्प बीमा दाबी प्रकृया तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने बारे(२०७२/०१/१५)
भुकम्प बीमा दाबी प्रकृया तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने बारे(२०७२/०१/१५)
अभिकर्ता कमिसन कार्यान्वयन गर्ने बारे(२०७१/१२/३०)
शाखा कार्यलयमा दर्ता भएको दाबीको भर्पाई सम्बन्धित कार्यलय।विभागमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने(२०७१/११/२२)
निर्जीवन बीमकले दाबी भुक्तानी गर्ने वा नगर्ने समयमा निर्णय गरी बीमितलाई जानकारी दिने (२०७१/११/२२)
एउटै घटनाको दाबीलाई सम्पूर्ण दायित्व विवरण उल्लेख गरी छुट्टा छुट्टै भौचर जारी गर्ने(२०७१/११/२२)
संस्थापक शेयर धितोबन्धक सम्बन्धमा(२०७१/११/२२)
ट्राइसाइकल तथा इको रिक्साको बीमादर बारे(२०७१/११/१०)
संस्थापक शेयर धितोबन्धकमा थप व्यवस्था बारे(२०७१/०९/२९)
पंक्षी बीमालेख परिमार्जन बारे(२०७१/०९/२४)
शाखा कार्यलय खोल्ने बारे(२०७१/०९/२३)
संस्थापक सेयरमा थप व्यवस्था गरिएको बारे(२०७१/०९/२३)
संस्थापक सेयरमा थप कागजात व्यवस्था बारे(२०७१/०८/१९)
लगानी नीति परिवर्तन बारे(२०७१/०६/१०)
रकम अनुदान सम्बन्धमा(२०७१/०४/१९)

 

२०७०/७१

FATCA कार्यन्वयन सम्बन्धमा(०३/०६)
बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको नयाँ बीमांक सम्बन्धमा(०२/२१)
आतंकवाद अन्तर्गत मोटर बीमाको साबिक दरमा कटौती बारे (१२/२४)
बैंकरको क्षतिपूर्ति बीमालेख बारे(१२/१४)
बाली तथा पशुपंक्षी बीमा सम्बन्धमा(११/१४)
अभिकर्ताको कमिसन नघटाउने बारे(११/०६)
बीमाशूल्क कटौती अनुसूची-८ मा कायम गरिएको बारे(१०/२८)
निजी सवारी साधनको बीमाशूल्क कटौती गरिएको बारे(१०/२३)
छुट्टा छुट्टै निवादन पेश गर्ने बारे(१०/०७)
अभिकर्ता कमिसन कायम गरिएको बारे (०९/२९)
बीमालेख परिपक्क हुनु भन्दा अघि पुनर्जागरण गर्न सक्ने बारे (०९/२५)
आतंककारीको बारेमा गृह मन्त्रालयको आदेश बमोजिम गर्ने बारे (०८/२१)
अर्थ मन्त्रालय निर्णय कार्यान्वयन बारे (०७/२७)
अनाधिकृत व्यक्तिले बीमालेख भरि बिक्रि वितरण गरेको बारे (०७/२७ )
अग्नी बीमालेख सच्याएको बारे (०६/ २३ )
Risk Assessment यकिन भए मात्र बीमालेख जारी गर्ने बारे(०५/२७)
निर्देशन बारे(०४/३२)
जीवन बीमा पुनर्बीमा निर्देशिका, २०६५ परिमार्जन सम्बन्धमा(०४/२०)

 

२०६९/७०

सोल्भेन्सी मार्जिन बारे (०३/२८)
बीमा शुल्क दर तथा छुट कायम गर्ने निर्देशन बारे (०७०/०३/२५)
अग्नी बीमालेख प्रचलनमा ल्याउने बारे (०७०/०३/२१)
बैंकर्स हर्जाना(Banker's Blanket)बीमालेख बारे (०७०/०३/१८)
सर्भेयरको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने बारे ( ०७०/०२/२७)
हकप्रद सेयर संसोधन बारे( ०७०/०२/२२)
सामुद्रिक बीमा दर बारे (०७०/०२/२१)
अग्नि बीमा दर बारे(०७०/०२/२१)
ग्राहस्थ बीमा बारे(०७०/०२/२१)
सर्भेयर नियुक्ति सम्बन्धमा (१२/१९)
निर्देशन तथा निरीक्षण प्रतिबेदन प्रमुखलाई जानकारी गराउने (१०/२८)
ट्याक्टर तथा पावर टि्रलरको बीमा शुल्कदर बारे(०४/१५)
पैतिस दिन भित्र साधन नपाईएमा भुक्तानी अघि बढाउने बारे(०६/१४)
सामुद्रिक बीमा शुल्क दर घटाउन नहूने बारे(०६/१४)
पशु घर र पशुको बीमा अग्नी बीमादर अनुसार गर्ने(०४/०३)
ग्राहस्थ बीमा(Hazardous Goods) बारे(०४/०३)
अस्पताल र कमर्सियल कमप्लेक्सलाई होटल सरह छुट गर्ने(०४/०३)
जुट कारखाना सम्बन्धी बीमादरमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने(०४/०३)
बाषिर्क खर्च बीमाशुल्कको १.५ प्रतिशत भन्दा बढि नगर्ने बारे(०४/०१)
प्रथम बीमा शुल्कको ६ प्रतिशत भन्दा बढि बाषिर्क खर्च नगर्ने बारे(०४/०१)

 

२०६८/६९

संस्थाको बीमा गर्दा स्वयं अभिकर्ता भई बीमा नगर्ने बारे(०६९/०२/२६)
अभिकर्ताले पाउने सुविधा सम्बन्धमा(०६९/०२/१७)
समितिको छाप सम्बन्धि(०६९/०१/०७)
स्थिर सम्पत्ति खरिद स्वीकृति लिनुपर्ने(०६९/०१/२८)
मोटर बीमा दर निर्देशिका,२०६६(Earth Moving Vehicle)(०६८/१०/१९)
बीमाको प्रमाणपत्र अनिवार्य जारी गर्ने(०६८/१०/१७)
म्यादी जीवन बीमालेखप्रचलनमा ल्याउने बारे(०६८/१०/०६)
म्यादी जीवन बीमालेख र निर्देशनहरु(०६८/०९/२०)
पत्रकार बीमालेख सम्बन्धमा(०६८/०७/०६)
मोटर बीमादर परिमार्जन बारे(०६८/०४/३१)
सामुद्रिक बीमादर निर्देशिका परिमाजन बारे(०६८/०४/०३)

 

२०६७/६८

शेयर खरीद बारे(०३/१०)
दुर्घटना बीमालेख बारे(०१/२०)
सामूहिक दुर्घटना बीमालेख बारे(१२/२४)
मोटर बीमा दर निर्देशिका दोस्रो संसोधन(१२/२१)
परिमार्जित व्यक्तिगत दुर्घटना बीमालेख प्रचलनमा ल्याउने(१२/२१)
व्यक्तिगत दूर्घटना बीमालेख परिमार्जन(१२/०८)
दुर्घटनास्थलबाट सडकसम्मको खर्च सम्पुस्ति पछिमात्र लागु गर्ने(१०/०९)
थोक तथा खुद्रा पसलको ५० % घटाई बीमाशुल्क कायम गर्ने(१०/०६)
तोडफोड तथा द्वेषपूर्ण कार्यमा ३५% घटाई बीमाशुल्क कायम गर्ने(१०/०६)
दुर्घटनास्थलबाट सडकसम्म ल्याउदा लागें खर्च बारे(१०/०६)
दाबी भुक्तानी पूर्जी(०९/१३)
दाबी फछ्र्यौट पूर्जा(०६/१८)
परिमार्जित निर्जीवन बीमकको वित्तिय विवरण निर्देशन(०५/२१)
परिमार्जित जीवन बीमकको वित्तिय विवरण निर्देशन(०५/२१)
लेखा परिक्षकको सूची(०४/२५)

 

२०६६/६७

पत्रु भएका सवारी साधनको जानकारी गराउने(२०६७/०३/१०)
मोटर बीमादर निर्देशिका परर्ीवर्तन बारे(२०६७/०२/२५)
बमिकको शाखा संचालन व्यवस्था बारे(१२/३०)
व्यावसायिक योजना तोकिएको बुदा अनुसार उपलब्ध गराउने(१२/३०)
व्यावसायिक योजना लक्ष्य र उपलब्धी सहित उपलब्ध गराउने(१२/३०)
वाषिर्क प्रतिवदनमा शर्तहरू बारे बिमकको भनाइ राख्ने(१२/२३)
सञ्चालक समिति सदस्यहरूको बैंक खाता सम्बन्धमा(११/२६)
निर्जीवन बीमकले शर्तहरु पालना भएको प्रमाण सहित विवरण पेश गर्ने(११/२६)
जीवन बीमकले शर्तहरु पालना भएको प्रमाण सहित विवरण पेश गर्ने(११/२६)
त्रैमासिक विवरणको ढाँचा सम्बन्धमा (११/०४)
बीमा अभिकर्ता इजाजतपत्र सिफारिस बारे (९०/०१)
बीमकको सेयर खरद बारे(०७/१२)
नेपाली बीमितको मृत्युदर तालिका,२०६६ बारे(०७/१२)
बाह्य लेखापरिक्षण छनौटका आधार बारे (०६/०६)
आन्तरिक लेखा परिक्षण बारे (०६/०६)
एयर मार्क सम्बन्धि निर्देशिका बारे (०६/०६)
परिमार्जित जीवन बीमकको वित्तिय विवरण सम्बन्धि निर्देशन(०५/०९)
परिमार्जित निर्जीवन बीमकको वित्तिय विवरण सम्बन्धि निर्देशन(०५/०९)
सम्पत्ति सुद्दिकरण र आतंककारी कार्यमा बित्तिय लगानी(अमिरिका)(०५/०८)
सम्पत्ति सुद्दिकरण र आतंककारी कार्यमा बित्तिय लगानी(राष्ट्रसंघ)(०५/०८)

 

२०६४/६५

स्थिर सम्पत्ति खरिद बारे(०६५/०२/०२)
अग्नि बीमादरमा गरिएको परिवर्तन बारे(०६४/१२/०६)
संचालकको संलग्नता रहेको कम्पनीसंगको कारोबार बारे(०६४/०८/११)
स्वतन्त्र संचालक बारे(०६४/०८/११)
बीमाशुल्क आम्दानीको लेखा राख्ने बारे(०६४/०८/११)
निस्क्रिय बीमालेखको मात्रा न्यूनीकरण गर्ने बारे(०६४/०४/३०)
जीवन बीमालेखको सम्पुष्टि बारे(०६४/०४/३०)
अभिकर्ता इजाजतपत्र नम्बर खुलाउने बारे(०६४/०४/३०)
जीवन बीमालेखको अपवादमा परेको दाबी बारे(०६४/०४/३०)
दाबी फर्छ्यौट पुर्जाको आधिकारीकता बारे(०६४/०४/३०)
तरलता कायम गर्नु पर्ने(०६४/०४/३०)
निर्जीवन बीमालेखको सम्पुष्टि बारे(०६४/०४/३०)
विदेशी मुद्रा सटही सुविधा थप गरिएको बारे(०६४/०४/२७)
अभिकर्ताको अचार संहिता परिमार्जन बारे(०६४/०४/०९)
अभिकर्ताको नातेदार र स्वयम संचालक वा संस्थापक हुन नपाउने(०६४/०४/०८)
व्यहोर्नु पर्ने तर जानकारीमा नआएको दाबी बारे(०६४/०४/०६)

 

समर्पण मूल्य गणना बारे (२०६२।१२।१३)

 
Go Top          IPRS Login