BSIB Building
 
Notice
बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख सम्बन्धी तथ्याङ्कीय विवरण २०७५।०२।२९
आन्तरीक सजावट कार्य तथा भवन रंगरोगन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना २०७५।०२।०९
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानकाे सूचना २०७५।०२।०९
दरभाउपत्रकाे सूचना प्रकाशित मिति २०७५/०३/०६
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मितिः २०७५।०३।०६
कार्यालय सामानहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना २०७५/०२/२५
बीमा समितिकाे पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना २०७५/०३/०१
Go Top          IPRS Login