Notice
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना !!!
भूकम्प सम्बन्धि सूचना !!!
सुचना !!! सुचना !! सूचना !!!!
बीमा समितिको अत्यन्त जरूरी सूचना !!!
सर्भेयरको ईजाजत पत्र खारेज सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना !!!
सामान तथा सेवा आपूर्ति सम्बन्धी सूचना!!!
सामुद्रिक बीमाको जोखिम बहनको अवधी बारे !!!
बाली तथा पशुपंक्षी बीमा व्यवसायको लागि छनौट भएका जिल्ला तथा बीमा कम्पनीहरू !!!
बिमा सर्भेयरको अध्यावधीक विवरण !!!
२०७३।०४।०१ देखी लागुहुने गरी बैदेशीक रोजगार बीमा लेखको बीमा दर लागु गरीएको बारे
मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को सूचना
बैदेशिक रोजगार बीमालेख जारी भएको सूचना
शिलबन्दी प्रस्ताव अाव्हान
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना मिति २०७३।०५।२१
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना!!
अा व २०७३।७४ को लागी सुची दर्ता गरिएको सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना
ट्रान्सफरमरको शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना २०७३।०७।१२
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टकाे रोष्टर सम्बन्धि सूचना
Go Top