Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Wednesday, 17th January 2018
 
Notice
नयाँ बीमाशुल्क दर कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना २०७४।०३।२३

मिति २०७४।०३।२३

बीमितको हितलाई मध्यनजर गरी अग्नी, सामुद्रिक तथा अन्य बीमा अन्तर्गत हाल कायम रहेको हुलदंगा हड्ताल, द्वेशपूर्ण कार्य र आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य को बीमाशुल्क दरमा समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गरी मिति २०७४।०४।०१ गते देखि लागू हुने गरी नयाँ बीमाशुल्क दर कायम गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ । विस्तृत विवरण

2017-08-22
Go Top          IPRS Login