Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Saturday, 17th February 2018
 
Notice
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मितिः २०७४।१०।२४

१. बिएस एस टि ०३।२०७४।७५       कम्प्युटर, ल्यापटप आपूर्ति

२. बिएस एस टि ०४।२०७४।७५      फ्याक्स, फोटोकपी, स्क्यानर र प्रिन्टर आपूर्ति

३. बिएस एस टि ०५।२०७४।७५      रिभोल्भिङ चेयर, दराज, मेच र टेवुल आपूर्ति 

४. बिएस एस टि ०६।२०७४।७५       छपाई सम्बन्धी सेवा

विस्तृत

2018-02-12
Go Top          IPRS Login